Tag: Smart Data Roaming Alert

ทรูมูฟ เอช เปิดบริการแจ้งเตือนการใช้งานดาต้าในต่างประเทศ ช่วยลูกค้าควบคุมค่าใช้จ่ายดาต้าโรมมิ่ง

ทรูมูฟ เอช แนะนำบริการใหม่สำหรับลูกค้านักเดินทาง “บริการแจ้งเตือนการใช้บริการดาต้าในต่างประเทศ” (Smart Data Roaming Alert) ช่วยแจ้งเตือนยอดการใช้บริการดาต้าขณะอยู่ต่างประเทศ ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือน และระงับการใช้บริการดาต้าชั่วคราว เมื่อมียอดการใช้งานถึงระดับที่กำหนดไว้