Tag: Smart Airport

AIS ร่วมกับ สนามบินอู่ตะเภา เปิดตัวนวัตกรรมดิจิทัล Smart Airport

ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ร่วมกับ AIS เปิดตัวนวัตกรรมดิจิทัล เสริมศักยภาพบริการและบริหารสนามบิน สนับสนุนท่องเที่ยวไทย