Tag: skorpion

Skorpion ที่ชาร์จอัจฉริยะช่วยกำจัดมัลแวร์บนโทรศัพท์คุณ

ตัวเลขของ Malware บนสมาร์ทโฟนนั้นเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าหนักใจ ยิ่งเวลาผ่านไปปริมาณก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกที ทาง Belkin ของเสนอที่ชาร์จไฟอัจฉริยะ นามว่า Skorpion ผู้จะมาปกป้องสมาร์ทโฟนและข้อมูลอันแสนสำคัญยิ่งของท่าน

Partner Articles