Tag: servey

ผลสำรวจของทาง Nokia ชี้คนยังชอบโทรศัพท์ QWERTY Keyboard มากกว่า Touchscreen

Nokia ได้ทำการออกสำรวจผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ ทั่วทั้งโลกว่าผู้ใช้ชอบโทรศัพท์มือถือสไตล์ไหน โดยผลออกมาค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกัน

Partner Articles