Tag: SDXC

SD Card แบบใหม่จะรองรับการถ่ายวิดิโอ 4K ได้อย่างแน่นอน

แม้ว่าสมาร์ทโฟน (หรือจะรวมกล้องถ่ายทำวิดิโอด้วย) ที่ถ่าย 4K ได้นั้นยังมีน้อยอยู่ แต่อุปกรณ์กลุ่มนี้ถูกจำกัดเอาไว้ที่พวกโปรระดับหนึ่ง เนื่องจากอุปกรณ์พวกนี้ไม่สามารถรองรับการทำงานของพิกเซลจำนวนมากเหล่านี้ได้พร้อมๆ กัน แต่ปัญหาจะหมดไปแล้ว!

Partner Articles