Tag: schneiderelectric

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค รุกตลาดไทย ชู 4 กลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนประสบการณ์ลูกค้า-พันธมิตรที่ดีที่สุด

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย พัฒนากลยุทธ์ 4 เสาหลักมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพในการนำเสนอโซลูชันครบวงจร รวมถึงการบริการ และการสนับสนุนให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งไว้รองรับโอกาสทางธุรกิจในแต่ละภาคตลาด โดยเฉพาะการขยายไปยังตลาดต่างจังหวัดให้มากขึ้น

Partner Articles