Tag: Samsung NX300M

กล้อง Samsung NX300M จะเป็นกล้องตัวแรกที่ใช้ Tizen

แม้ว่า Tizen จะยังไม่ค่อยมีใครใช้งานก็ตามที แต่ว่าก็เป็นอนาคตที่ทาง Samsung วาดฝันเอาไว้แล้ว ณ ตอนนี้ Samsung ได้ออกกล้องตัวใหม่ (จริงๆ ก็ขายมาเดือนกว่าๆ แล้ว) รหัส NX300M ซึ่งเพิ่งจะได้รับการยืนยันในงาน Samsung DevCon ว่าระบบปฏิบัติการของกล้องนั้นคือ Tizen

Partner Articles