Tag: Samsung Health Monitor

Samsung เปิดตัวแอปฯ ตรวจสอบความดันโลหิตสำหรับ Galaxy Watch

Samsung ประกาศเปิดตัวแอปฯ Samsung Health Monitor ที่ใช้ตรวจสอบความดันโลหิตสำหรับ Galaxy Watch Active 2 เตรียมเปิดให้ใช้งานจริงภายในไตรมาส 3 ของปีนี้

Partner Articles