Tag: Samsung Galaxy Z Flip3 Wooyoungmi Edition

Samsung เปิดพรีออเดอร์ Galaxy Z Fold3 / Galaxy Z Flip3 Wooyoungmi Edition เคาะเริ่มต้น 46,000 บาท

Samsung เปิดให้มีการพรีออเดอร์ Galaxy Z Fold3 และ Galaxy Z Flip3 คอลเลคชั่นพิเศษ Wooyoungmi Edition ในประเทศเกาหลีใต้แล้ว

Samsung เตรียมเปิดตัว Galaxy Z Flip3 / Galaxy Z Fold3 Wooyoungmi Edition เร็วๆ นี้

Samsung Galaxy Z Flip3 5G และ Galaxy Z Fold3 5G ยังคงเดินหน้าในสายแฟชั่นซึ่งนอกจากการคอลแลปส์จนมีรุ่น Thom Browne Edition แล้ว ในเร็วๆ ก็ยังจะมี Wooyoungmi Edition ออกมาขายด้วย

Partner Articles