Tag: Samsung Galaxy A91

Samsung ยืนยัน Galaxy A91 รองรับชาร์จไว 45 วัตต์

ข้อมูลล่าสุดยืนยัน Samsung Galaxy A91 สมาร์ทโฟน Galaxy A series ของปี 2020 จะมีเทคโนโลยีชาร์จไว 45 วัตต์ แบบเดียวกันกับรุ่นเรือธงในปีนี้