Tag: Samsung Galaxy A10e

จ่อเปิดตัว Samsung Galaxy A10e น้องเล็กรุ่นใหม่ หลังผ่านรับรอง FCC

Samsung Galaxy A10e ผ่านการรับรองจาก FCC เป็นที่เรียบร้อยหลังผ่านรับรอง Wi-Fi ในเดือนที่ผ่านมา โดยที่ใช้รหัสโมเดล SW-A102U และคาดว่าจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้

Partner Articles