Tag: Samsung Galaxy 10K

ซัมซุง จัดงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2018 สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี

ซัมซุงจัดงาน “Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2018” งานวิ่งแข่งขัน 10 กิโลเมตร ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีและตอกย้ำแนวคิด “Do What You Can’t” การเอาชนะใจตัวเองผ่านเส้นทาง 10 กิโลเมตร และมาสร้างสถิติใหม่ของตัวเองที่ดีกว่าปีที่แล้ว