Tag: Samart Innovation Awards

สุดยอดรางวัล Samart Innovation Awards โครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น มอบรางวัล Samart Innovation Awards ในโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2012 ให้แก่สุดยอดนวัตกรรม“วัสดุฉลาดเพื่อใช้งานทางการแพทย์” เป็นผลงานการทำลวดจัดฟันและอุปกรณ์ยึดจับกระดูกชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาถูก

Partner Articles