Tag: sales record

ซัมซุงนำจ่าฝูงยอดขายมือถือทั่วโลก อัตราเติบโตต่อเนื่องสวนกระแสโลก

รายงานจาก IDC เกี่ยวกับยอดจัดจำหน่ายของของแต่ละค่ายมือถือในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2012 ระบุว่า ตลาดโทรศัพท์มือถือนั้นมีการเติบโตเพียงแค่ 1% ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในช่วงชะลอตัว รวมไปถึงตลาดใหญ่

Partner Articles