Tag: Sakti3

ไดสันจับมือ Sakti3 ทุ่มเงินพัฒนาแบตเตอรี่ศักยภาพสูง

ไดสันทุ่มทุน 500 ล้านบาท หรือ 15 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จับมือ Sakti3 ผู้นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตต ซึ่งเป็นไปตามแผนไดสันปีที่แล้วที่จะลงทุน 7,500 ล้านบาท หรือ 2,300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา พัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต โดยวางแผนสร้างสิ่งประดิษฐ์ 100 ชิ้น ภายใน 4 ปี การจับมือครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนครั้งใหม่ของไดสันที่ทุ่มเงินแลกกับข้อตกลงการพัฒนาร่วมกันในเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตตเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ไดสันในอนาคต

Partner Articles