Tag: SafeYourPhone

เปอรุมาล์ เทคโนโลยีฯ เปิดตัว SYP-SafeYourPhone มือถือหายไม่ต้องกลัว ค่าบริการเริ่มต้นที่ 1 บาทต่อวัน

เปอรุมาล์ เทคโนโลยีฯ เปิดตัว SYP-SafeYourPhone โปรแกรมแอพพลิเคชั่นที่ช่วยรักษาความปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกในไทย รองรับระบบปฎิบัติการสมาร์ทโฟนครอบคลุมเกือบทั้งหมด ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 1 บาทต่อวันเท่านั้น

Partner Articles