Tag: safetelenor

กลุ่มเทเลนอร์ในเอเชีย มุ่งสร้างความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ต เตรียมพร้อมรับคลื่นลูกใหม่ของผู้ใช้งานอีกกว่า 500 ล้านคน

เนื่องในวันแห่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยมากขึ้น หรือ เซฟเฟอร์ อินเทอร์เน็ต เดย์ (Safer Internet Day) ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เทเลนอร์กรุ๊ป ได้ประมาณการว่า ภายในระยะเวลา 10 ปี ตลาดเอเชียจะมีกลุ่มผู้ใช้งานอายุน้อยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 500 ล้านคน ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกผ่านอุปกรณ์มือถือ โดยเทเลนอร์คาดว่า ช่วงเวลา 3 ปีจากนี้ จะมีเยาวชนถึง 85 ล้านคนทั่วโลก เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว

Partner Articles