Tag: safe internet

ดีแทค ดันโครงการ Safe Internet จริงจัง เปิดตัวกิจกรรม Digikidz School Visit ร่วมกับ 100 โรงเรียนต้นแบบดิจิทัล

ดีแทค เดินหน้าโครงการ Safe Internet อินเทอร์เน็ตปลอดภัยต่อเนื่อง มุ่งสร้างพลังเด็กไทยให้มีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันภัยของอินเทอร์เน็ต โดยเปิดตัวกิจกรรมล่าสุด “dtac Digikidz School Visit” ในรูปแบบ Edutainment โดยร่วมกับโรงเรียนต้นแบบดิจิทัล นำร่องกว่า 100 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความรู้พร้อมปลูกฝังเด็กวัยประถมศึกษาให้รู้ถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดีแทคจัดกิจกรรม Safe Internet ให้ความรู้ ปลูกฝังเด็กๆให้ใช้ Internet อย่างปลอดภัย

ดีแทคเดินหน้าโครงการ Safe internet  มุ่งสร้างความรู้ให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันภัยของโลกอินเทอร์เน็ต โดยได้จัดกิจกรรมล่าสุด dtac Digikidz School Visit โดยร่วมกับโรงเรียนต้นแบบดิจิทัล นำร่องกว่า 100 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความรู้พร้อมปลูกฝังเด็กวัยประถมศึกษาให้รู้ถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมจัดประกวดเรียงความมอบทุนการศึกษารวมกว่า 1 ล้านบาท

เทเลนอร์กรุ๊ป ร่วมสร้างความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ต ย้ำความรับผิดชอบในฐานะโอเปอเรเตอร์

เนื่องในวันแห่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยมากขึ้น หรือ Safer Internet Day ในวันนี้ เทเลนอร์กรุ๊ป ประกาศความพยายามในการสร้างโลกอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย เตรียมพร้อมรับเยาวชนจำนวน 55 ล้านคนทั่วโลกที่จะก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ภายในปี 2560

ดีแทคร่วมกับเทเลนอร์หนุนเยาวชนไทย เตรียมพร้อมสู่การเป็น Good Digital Citizens

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เปิดตัวโครงการ Safe Internet เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยและผู้ที่เริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตซึ่งมีอัตราการขยายตัวของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องและปลอดภัย

เล่นเน็ตอย่างปลอดภัย!! dtac เปิดโครงการ safe internet เตรียมเยาวชนเข้าสู่ยุค Digital Citizen

ตอนนี้ดีแทคจัดการเปิดตัวโครงการ safe internet แล้ว เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้าสู่ยุคของ Digital Citizen ภายในปี 2018 โดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในโลกออนไลน์ ให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยเดินหน้าขยายการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเข้าสู่โรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนั่นเองครับ