Tag: RockStar 3.5mm Audio + USB-C Charge Adapter

ไม่ต้องเลือกอีกต่อไปกับ Belkin RockStar อะแดปเตอร์ที่ฟังเพลงและชาร์จได้พร้อมกัน

Belkin RockStar 3.5mm Audio + USB-C Charge Adapter สำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต USB-C ให้การชาร์จ พร้อมฟังเพลงหรือรับสายได้พร้อมกัน