Tag: Richard Yu

ซีอีโอ Huawei ยืนยันไม่ถอนตัวจากตลาดสมาร์ทโฟนสหรัฐฯ แม้ถูกรัฐฯตั้งแง่

เป็นที่ทราบกันว่าแบรนด์เทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Huawei กำลังประสบปัญหากับการตีตลาดในประเทศสหรัฐฯ หลังทางภาครัฐฯได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนผู้บริโภคและหน่วยงานต่างๆให้เลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์จาก Huawei เนื่องจากทาง CIA, FBI และ NSA มีความกังวลว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้สอดแนมอเมริกันชน