Tag: Reviveaphone

รีไวฟ์อะโฟน เปิดตัวชุดซ่อมโทรศัพท์มือถือตกน้ำรับสงกรานต์

รีไวฟ์อะโฟน (Reviveaphone) นำเสนอสุดยอดนวัตกรรมซึ่งคิดค้นและนำเข้าจากสหราชอาณาจักรเพื่อช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่ได้รับความเสียหายจากน้ำเข้าเครื่องให้กลับใช้งานได้อีกครั้งภายใน 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลต่างๆยังอยู่ในเครื่องอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าโทรศัพท์มือถือของคุณจะเปียกน้ำจากช่วงสงกรานต์ หรือทำเผลอหล่นลงสระว่ายน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ รีไวฟ์อะโฟน สามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้

Partner Articles