Tag: Ren Zhengfei

CEO Huawei เผย HarmonyOS จะแข็งแกร่งสู้ iOS ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

Ren Zhengfei CEO Of Huawei เปิดเผยกับ Fortune Magazine ว่า HarmonyOS จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งชั้นนำอย่าง Apple ของ iOS ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

Partner Articles