Tag: Redmi Note 2

ทีเซอร์ใหม่ Xiaomi เล่นคำใน puzzle แอบเผยว่า 15 มกราคมนี้ Redmi Note 2 น่าจะมา

Xiaomi ได้ออกทีเซอร์ใหม่มาถึง 2 ตัว ซึ่งเป็นทีเซอร์ที่เรียกได้ว่าสร้างสรรค์ไม่น้อย โดยภาพแรกเป็นการเล่นปริศนาอักษรไขว้ โดยให้เราหาคำในนั้นเอาเองว่าวันที่ 15 นี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ และอีกภาพนึงเป็นเพียงภาพมือ 2 มือไขว้กัน

Partner Articles