Tag: realme Buds Wireless Pro

เผยภาพหูฟัง realme Buds Wireless Pro ผ่านการรับรอง NCC ของไต้หวัน

เผยภาพถ่ายหูฟังแบบกึ่งไร้สายตัวใหม่ ซึ่งระบุว่าเป็น realme Buds Wireless Pro และมีชื่อโมเดล RMA208 ที่ล่าสุดได้ผ่านการรับรองจาก NCC หน่วยงานรับรองของไต้หวัน

Partner Articles