Tag: Randomize MAC Address

iOS 8 เปลี่ยนไปแสกน WiFi ด้วย MAC Address ปลอม ตามข้อมูลยากขึ้น

หลักการทำงานของโทรศัพท์มือถือ และแทบเล็ต (รวมไปถึงโน้ตบุคด้วย) ในการค้นหาสัญญาณ WiFi คือเมื่อเราเปิดใช้งาน ระบบจะทำการสแกนหาสัญญาณโดยรอบๆ ในขณะเดียวกันก็บอกชื่อของตัวเองออกไปด้วย ทำให้มีการทำการตลาด (เช่นประเมินตัวเลขการใช้ Android, iOS) นำข้อมูลไปใช้ แต่หลังจากนี้ Apple จะป้องกันความเป็นส่วนตัวด้วยเลข MAC Address ปลอม

Partner Articles