Tag: RAM 16GB

Black Shark 3 เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ให้แรม 16GB

มีโมเดล SHARK KLE-AO ซึ่งเชื่อว่าเป็น Black Shark 3 ที่ผ่านการรับรองในประเทศจีน ในใบรับรองไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวมากนัก แต่แสดงให้เห็นว่ารองรับ 5G

Partner Articles