Tag: Qifeng Electric Sofa

Xiaomi เปิดตี้ระดมทุนโซฟาไฟฟ้า Qifeng Electric Sofa เริ่มต้น 7,190 บาท

Xiaomi กลายเป็นแบรนด์ที่เป็นมากกว่าแบรนด์สมาร์ทโฟนไปแล้ว เนื่องจากปัจจุบันมีสินค้ามากมายแตกไลน์ออกมาครอบคลุมทุกการใช้งานภายในบ้านรวมถึงโซฟาไฟฟ้า
HUAWEI MatePad Pro

Partner Articles