Tag: PSU

AIS ผนึก SCG โชว์ทดสอบรถยกต้นแบบควบคุมผ่านระยะไกล กรุงเทพฯ-สระบุรี บนเครือข่าย 5G

AIS จับมือ SCG และ ม.สงขลานครินทร์ สร้างต้นแบบ 5G ในภาคอุตสาหกรรมได้สำเร็จรายแรก หลังทดสอบใช้งานจริง 5G ควบคุมรถยกผ่านทางไกล

Partner Articles