Tag: PoliceNoi

ดีแทคพลิกไทย เผยโฉม “โปลิศน้อย” แชทบอทที่ปรึกษาลดความรุนแรงในครอบครัว 

โครงการ ดีแทคพลิกไทย แพลต์ฟอร์มออนไลน์สำหรับโครงการเพื่อสังคม โดย บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค จัดงานเสวนา “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย : กรณีศึกษาความรุนแรงในครอบครัว”

Partner Articles