Tag: PM2.5

เครื่องฟอกอากาศ ของมันต้องมี ผู้ช่วยยุคฝุ่นครองเมือง

ในยุคฝุ่นครองเมืองเครื่องฟอกอากาศ Air Cleaner หรือ Air Purifier เป็นหนึ่งสิ่งที่ของมันต้องมี เพื่อกรองอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกคนในครอบครัว

เมื่อเมืองไทยไม่ได้มีแค่ PM 2.5 รับมือ “ฝุ่นจิ๋ว” ด้วยเทคโนโลยีฟอกอากาศอัจฉริยะ

เมื่อคนไทยต้องกลับมาเผชิญกับปัญหา “ค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน” กันอีกครั้ง จึงต้องรับมือ “ฝุ่นจิ๋ว” ด้วยเทคโนโลยีฟอกอากาศอัจฉริยะจาก Samsung