Tag: Pixel 6 Pro

Google Pixel ย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามไม่สำเร็จ ยังคงต้องผลิตในจีนต่อไป

ปีที่แล้ว Google Pixel ตัดสินใจย้ายสายการผลิตจากจีนไปเวียดนามเหนือแต่ดูเหมืนอว่าจะไม่สำเร็จ เนื่องจากกฎระเบียบของจีนเกี่ยวกับ COVID-19

Partner Articles