Tag: PEA

PEA เปิดตัวโครงการ รซธ.ระยะที่ 2

นายสมพงษ์ ปรีเปรม เปิดโครงการจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก หรือ รซธ.ระยะที่ 2

Partner Articles