Tag: Paris Call

HUAWEI ลงนามข้อตกลงปารีส คอล เรียกร้องความเชื่อมั่นและความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

HUAWEI ได้เข้าร่วมโครงการปารีส คอล (Paris Call) หรือข้อเรียกร้องให้มีการพัฒนาหลักการร่วมด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล

Partner Articles