Tag: OTCC

OTCC เตือน!! ผู้ให้บริการ Food Delivery ฉวยโอกาสระวังโทษหนัก

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค. หรือ OTCC) ออกประกาศเตือนผู้ให้บริการส่งอาหาร อย่าฉวยโอกาสจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)