Tag: OPPO F11 Pro 128 GB

Mid-Year Grand Sale! OPPO F11 Pro 128GB ราคาใหม่เพียง 10,490 บาท

OPPO F11 Pro 128 GB ได้ปรับราคาจากเดิม 11,990 บาท เหลือเพียง 10,490 บาท รวมถึง OPPO F11 ก็ได้ปรับราคาเช่นกันจากเดิม 8,990 บาท เหลือเพียง 7,990 บาท