Tag: OOKLA

AIS ชี้แจงกรณีดราม่า! อาจมีผู้ให้บริการบางรายดัดแปลงค่า PING จึงทำให้ผล Speed Test ออกมาช้าผิดปกติ

AIS ชี้แจงถึงความผิดปกติจากการทดสอบ Speed Test ผ่าน OOKLA ที่พบว่าอาจจะมีผู้ให้บริการบางราย ได้ดัดแปลงหรือหลอกตำแหน่งในการวาง Server อันมีผลทำให้ผลการทดสอบออกมาได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ดูช้ากว่า Server ของผู้ให้บริการรายอื่นๆ

Partner Articles