Tag: One 2 One

วันทูวัน คอนแทคส์ ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น” และ “ผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ” ในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถ ผู้ให้บริการ Contact Center แบบครบวงจร รับมอบ 2 รางวัล “สถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น” และ “ผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ” ในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5
HUAWEI MatePad Pro

Partner Articles