Tag: Oculus VR

ความสามารถใหม่ของ Oculus VR จะสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ด้วยมือเปล่า

ในปีหน้าจะได้เห็นซอฟต์แวร์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับ Oculus Quest ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมโลก VR ด้วยมือของตัวเอง