Tag: nu mobile

ปลดล็อกชีวิตอิสระ ด้วย ’NU Mobile’ ซิมออนไลน์แนวคิดใหม่

สู่อิสระใหม่ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือด้วย NU Mobile ค่ายมือถือออนไลน์ ภายใต้แนวคิดใหม่ ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทุกอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทั้งหมด