Tag: Nokia TA-1043

สมาร์ทโฟน Nokia 2 รุ่นใหม่ (TA-1043 / TA-1046) ผ่านการรับรองในรัสเซีย

สมาร์ทโฟนสองรุ่นใหม่จากแบรนด์ Nokia ภายใต้รหัส TA-1043 และ TA-1046 ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัสเซีย โดยที่ในเบื้องต้นยังไม่มีการระบุว่าจะวางจำหน่ายด้วยชื่อรุ่นอะไร