Tag: Nokia 6.3

หลุดเบาะแส Nokia 6.3 มีกล้องสี่ตัวเลนส์ ZEISS และชิป SD67X

ตามรายงานจาก MySmartPrice ระบุว่า Nokia 6.3 จะเป็นรุ่นระดับกลางที่มีชิปเซต Snapdragon 670 หรือ 675 พร้อมด้วยกล้องหลังเลนส์ ZEISS

Partner Articles