Tag: NIH

จากการศึกษาคาดเชื้อไวรัส COVID-19 อาจติดอยู่บนสมาร์ทโฟนได้นานสูงสุด 4 วัน

สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ศึกษาถึงความเป็นไปได้ว่าไวรัส COVID-19 จะอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ได้นานแค่ไหน โดยเปรียบเทียบกับไวรัส SARS ที่พบในปี 2546

Partner Articles