Tag: NGMN

NGMN ร่วมมือกับ Apple พัฒนา 5G คาดว่าจะได้ใช้ภายในปี 2020

อ้างอิงจากลุ่ม Next Generation Mobile Networks หรือ NGMN ล่าสุด Apple ได้เข้าร่วมเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานของโครงข่าย 5G ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยกลุ่ม NGMN ได้ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2006 โดยภารกิจหลักของกลุ่มก็เพื่อทำให้ระบบโครงข่ายของแต่ละยุคสมัยเข้ากับ device ต่างๆได้นั่นเองครับ

Partner Articles