Tag: Next Galaxy

อีกเพียงแค่ 5 วัน! Samsung รัสเซียเริ่มต้น Count Down การมาถึงของ Galaxy S III แล้ว

เป็นที่แน่นอนแล้วว่าวันที่ 3 พฤษภาคมนี้เราจะได้เห็นการเปิดตัว Galaxy S III หรือ Next Galaxy อย่างเป็นทางการ ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทางเว็บ Samsung รัสเซียจึงเริ่มต้นการ Count Down นับถอยหลังซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงแค่ 5 วันหลังจากนี้ (วันที่ 5 พฤษภาคมตามกำหนดการของฝั่งรัสเซีย)