Tag: Neuxs

ตื่นจากฝัน!!! เพราะ Nexus จาก Sony มันไม่มีจริง(ในตอนนี้)

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีภาพหลุดที่อ้างว่าเป็น Nexus ที่สร้างจากค่าย Sony ซึ่งอาจใช้ชื่อว่า Nexus X หรือ Xperia Nexus ก็ตาม ภาพหลุดที่ออกมาให้หลายคนติดตาม หรือชวนคิดว่ามันต้องมีจริงแน่นอน ในที่สุด ภาพดังกล่าวเฉลยมาแล้วว่าเป็นภาพปลอม