Tag: NEC-101S

First Touch NEC Medias “บาง เบา อึด ถึก แต่เหนื่อย!!!”

ตลาด Android ณ เวลานี้ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดโทรศัพท์มือถือ ด้วยปริมาณ ความหลากหลายของผู้ผลิต รวมไปถึงราคาที่มีหลายระดับให้เลือกซื้อกัน ทำให้ Android กลายเป็น OS ของมหาชนอย่างแท้จริงเช่นกัน

Partner Articles