Tag: nawamin

กลุ่มทรู จับมือ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ลงนามความร่วมมือทวิภาคี ปั้นบุคลากรด้านสื่อสารโทรคมนาคม

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มทรู โดยนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านปฏิบัติการโครงข่ายเทคโนโลยี และ นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล  (ขวาสุด)  รองหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ทรู ออนไลน์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ โดย นายเด่นดวง คำตรง (ที่ 2จากซ้าย) ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร สำหรับภาควิชาสื่อสารโทรคมนาคมแนวสารสนเทศ และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสารโทรคมนาคม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี

Partner Articles