Tag: MRT

ดีแทคประกาศพร้อมให้บริการ 4G ตลอดเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ผู้โดยสาร 3 แสนคนต่อวันจะได้รับประสบการณ์อินเทอร์เน็ตที่ดียิ่งขึ้น

ดีแทคประสบความสำเร็จก้าวสำคัญสู่ความเป็นผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ด้วยการวางโครงข่าย 4G บนคลื่น 2100MHz. เสร็จสมบูรณ์ตลอดเส้นทางรถไฟฟ้า MRT โดย 4G คือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญของการพัฒนาสู่นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ดีแทคโชว์ทำตามคำมั่นสัญญาตามแผนที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด และรุกขยายโครงข่าย 4 G ให้ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ 30 เมืองใหญ่ ภายในวันที่ 31มีนาคม 2558