Tag: Motorola One 2020

Motorola One 2020 จอน้ำตก รีเฟรชเรท 90 Hz กล้องหน้าแบบเจาะรู

โฟนระดับ กลาง-เรือธงอีก ร่วมเปิดตัวด้วย ซึ่งทาง XDA-Developers ระบุว่ารุ่นดังกล่าวมีชื่อว่า Motorola One 2020 ดีไซน์จอเป็นแบบจอน้ำตก รีเฟรชเรท 90 Hz

Partner Articles