Tag: Microsoft RM-1090

Lumia ตัวต่อไป RM-1090 จะออกมาในนาม Microsoft

ภาพนี้ได้โผล่ที่เว็บไซต์ TENAA ของประเทศจีน ในขณะที่ดีไซน์ยังคงเอกลักษณ์ของ Lumia ไว้ ที่เป็นแบบโค้งมน และสีสันที่สดใส แต่ดูดีดีจะเห็นว่ามันต่างไปจากตัวก่อนๆ มากครับ ตรงที่โลโก้ Nokia ทั้งหมด ถูกเปลี่ยนให้เป็น Microsoft ทั้งด้านบนหน้าจอ และกลางฝาหลังเครื่อง ซึ่ง Lumia ตั้วนี้ ถือเป็นตัวแรกที่เป็นแบรนด์ Microsoft Lumia เต็มตัว

Partner Articles